Nilfisk MC 6 FA

Opis

Nilfisk MC 6 FA

MC 6P 100/1600 FFA

Tehnički podaci
Tlak pumpe 100/10
Učinak čišćenja 6.1
Protok vode 1600/1500
Pumpa 1450
Maksimalna ulazna temperatura 80
Duljina x širina x visina 775 x 570 x 1020
Težina 80
Potrošnja energije 5.7
Napon/faza/frekvencija/ 400/3/50/10
Kabel 8
Keramički klipovi 4
Usisna visina 1
Veličina mlaznice 1300

MC 6P 170/1600 FA

Tehnički podaci
Tlak pumpe 170/17
Učinak čišćenja 7.9
Protok vode 1600/1500
Pumpa 80
Maksimalna ulazna temperatura 1450
Duljina x širina x visina 775 X 570 X 1020
Težina 89
Potrošnja energije 8.8
Napon/faza/frekvencija/ 400/3/50/16
Kabel 8
Keramički klipovi 4
Usisna visina 1
Veličina mlaznice 950

MC 6P 170/1600 FAXT

Tehnički podaci
Tlak pumpe 170/17
Učinak čišćenja 7.9
Protok vode 1600/1500
Pumpa 80
Maksimalna ulazna temperatura 1450
Duljina x širina x visina 930 X 570 X 1020
Težina 96
Potrošnja energije 9
Napon/faza/frekvencija/ 400/3/50/16
Kabel 8
Keramički klipovi 4
Usisna visina 1
Veličina mlaznice 950

MC 6P 180/1300 FA

Tehnički podaci
Tlak pumpe 180/18
Učinak čišćenja 6.5
Protok vode 1300/1200
Pumpa 80
Maksimalna ulazna temperatura 1450
Duljina x širina x visina 775 X 570 X 1020
Težina 86
Potrošnja energije 7.4
Napon/faza/frekvencija/ 400/3/50/14.5
Kabel 8
Keramički klipovi 4
Usisna visina 1
Veličina mlaznice 700

MC 6P 180/1300 FAXT

Tehnički podaci
Tlak pumpe 180/18
Učinak čišćenja 6.5
Protok vode 1300/1200
Pumpa 80
Maksimalna ulazna temperatura 1450
Duljina x širina x visina 930 X 570 X 1020
Težina 93
Potrošnja energije 7.7
Napon/faza/frekvencija/ 400/3/50/14.5
Kabel 8
Keramički klipovi 4
Usisna visina 1
Veličina mlaznice 700

MC 6P 250/1100 FA

Tehnički podaci
Tlak pumpe 250/25
Učinak čišćenja 6.4
Protok vode 1100/1010
Pumpa 80
Maksimalna ulazna temperatura 1450
Duljina x širina x visina 775X570X1020
Težina 89
Potrošnja energije 8.3
Napon/faza/frekvencija/ 400/3/50/15
Kabel 8
Keramički klipovi 4
Usisna visina 1
Veličina mlaznice 475

MC 6P 250/1100 FAXT

Tehnički podaci
Tlak pumpe 250/25
Učinak čišćenja 6.4
Protok vode 1100/1010
Pumpa 80
Maksimalna ulazna temperatura 1450
Duljina x širina x visina 930X570X1020
Težina 96
Potrošnja energije 8.8
Napon/faza/frekvencija/ 400/3/50/15.5
Kabel 8
Keramički klipovi 4
Usisna visina 1
Veličina mlaznice 475

MC65 - 100/1600 FFA

Tehnički podaci
Tlak pumpe 100/10
Učinak čišćenja 6.1
Protok vode 1600/1500
Pumpa 1450
Maksimalna ulazna temperatura 80
Duljina x širina x visina 775 x 570 x 1020
Težina 80
Potrošnja energije 5.7
Napon/faza/frekvencija/ 400/3/50/10
Kabel 8
Keramički klipovi 4
Usisna visina 1
Veličina mlaznice 1300